Pružná pracovní doba
České Budějovice
Zveřejněno před 4 týdny

203084 – VRCHNÍ REFERENT/RADA v Oddělení kontrolním IV


Region: České Budějovice

Úvazek: Pružná pracovní doba

Plat: 23 390 Kč – 34 370 Kč Kč/měsíc

Zaměstnavatel: Generální finanční ředitelství


Místo výkonu práce: České Budějovice.
Obor služby “Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry”.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.
Týdenní služební doba činí 40 hodin.
Služba zahrnuje zejména:
– kontrolní činnosti v oblasti přímých daní, zejména provádění daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností na přímých daních (daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně fyzických a právnických osob, daň silniční), zejména provádění daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností, vyhledávací činnosti, místních šetření
Požadavky:
– znalost účetnictví, orientace v daňovém řádu a hmotně právních předpisech (zákon o daních z příjmů), komunikační schopnosti
Bližší informace k podmínkám účasti výběrového řízení a způsobu podání žádosti jsou uvedeny zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/9249582
Zaměstnanecké výhody: Platové podmínky a podmínky výkonu služby:
– platový tarif v rozmezí od 23 390 Kč do 34 370 Kč podle délky započitatelné praxe a míry jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
– zvláštní příplatek ve výši 3 800 Kč v souladu s § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
– možnost osobního příplatku a výkonnostních a cílových odměn
– pružná služební doba
– 25 dní dovolené
– 5 dní indispozičního volna
– 1 den placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí
– až 5 dnů služebního volna k individuálním studijním účelům
– příspěvek na stravování
– čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření, stravování nebo prostřednictvím systému cafeterie)
– rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
– letní tábor pro děti zaměstnanců
– víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám (i pro rodinné příslušníky)
– možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
Více informací zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/9249582
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. 5. 2023, tj. v této lhůtě doručené
služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1, nebo osobně
podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž
v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna2000@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu: 7nyn2d9. Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: “Neotvírat” a slovy “Výběrové řízení na služební místo číslo 203084 –
vrchní referent / rada v Oddělení kontrolním IV”.
Bližší informace k podmínkám účasti na výběrovém řízení a způsobu podání žádosti jsou uvedeny zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/9249582


hitpráce

 

Zpět na kompletní nabídku

Specifikace zaměstnání

Kategorie zaměstnáníNabídka práce

Požádat online

Napsat komentář

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com