Pružná pracovní doba
České Budějovice
Zveřejněno před 1 měsíc

PRÁVNÍK ODBORU


Region: České Budějovice

Úvazek: Pružná pracovní doba

Plat: 27 250 Kč – 40 120 Kč Kč/měsíc

Zaměstnavatel: Jihočeský kraj


Pracovní náplň:
– Agenda přestupků na úseku zdravotnictví (kontrola obcí jako prvoinstančního orgánu, vedení odvolacích řízení proti přestupkům, které vyřizují obce, metodická činnost směrem k obcím).
– Právní konzultace, zejm. ve složitých případech v jednotlivých agendách na odboru zdravotnictví: přezkumy lékařských posudků, oblast kontrol dle zákona č. 372/2011 Sb.
a dle zákona č. 167/1998 Sb., agenda stížností proti postupu poskytovatelů při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, agenda oprávnění k poskytování zdravotních služeb, agenda pohotovostních služeb, prohlídek těl zemřelých, veřejnoprávní smlouvy k financování a provádění zdravotních služeb, veřejná podpora, právní agenda krajem zřizovaných organizací a založených společností v působnosti odboru).
– Účast ve složitých kontrolách, vedení přestupkových řízení dle zvláštních zákonů
ve složitých případech (např. dle zákona č. 372/2011 Sb., dle zákona č. 255/2012 Sb.
a dle zákona č. 167/1998 Sb.).
– Monitoring aktuálních právních předpisů a metodických pokynů, připomínkování návrhů právních předpisů.
Obor školního vzdělání: právo
Znalosti oboru:
– Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění
– Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
– Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), platném znění
– Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
– Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
Další předpoklady a znalosti:
Zkouška odborné způsobilosti na úseku zdravotnictví výhodou.
Ovládání PC (MS Office, Windows, Internet), řidičské oprávnění skupiny B, dobré komunikační schopnosti, předpoklady k týmové práci, dobrá úroveň vystupování, ochota se dále vzdělávat. Zkušenosti v činnosti veřejné správy vítány.
Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené + 5 dní placeného volna pro případ zdravotní indispozice (SICK DAYS). Osobní ohodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků.
Příspěvky na rekreaci, sport, kulturu, zdravotnické pomůcky, penzijní připojištění, stravování.
Pružnou pracovní dobu, částečnou možnost práce na dálku. Možnost dalšího vzdělávání.
Termín a způsob zaslání přihlášky: Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu: Jihočeský kraj, Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, odbor Kancelář ředitele krajského úřadu tak, aby na krajský úřad byly doručeny nejpozději do 10. 6. 2024.
Přihláška je ke stažení na: https://www.kraj-jihocesky.cz/volna-mista-vyberova-rizeni
Přílohy přihlášky jsou:
1. Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností,
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
4. motivační dopis


hitpráce
hitpráce

 

Zpět na kompletní nabídku

Specifikace zaměstnání

Kategorie zaměstnáníNabídka práce

Požádat online

Napsat komentář

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com