11. února se slaví den tísňové linky 112

V rámci roku oslavujeme různé svátky a významné dny. Slavíme Mezinárodní den dětí, Den památky obětem holocaustu, Světový den vody…A svůj den má i tísňová linka 112. Víme, že jedna a jedna jsou dvě. Jedenáct a dvojka je jedenáctý únor. Jedna, jedna, dva je sto dvanáct. Takže jiné datum než jedenáctý únor snad ani nemohlo být pro Evropský den tísňové linky 112 stanoveno. 

1 + 1 = 2     neboli     11. 2.        neboli     112

Proč máme tísňovou linku 112?
Hlavním smyslem tísňové linky 112 (a stále platných národních tísňových čísel 150, 155, 158 a 156) je, že kdokoli z nás, kdo se ocitne v nouzi, si může přivolat pomoc. Na tísňovou linku se dovoláme zdarma, nepřetržitě, je možné na ni volat bez sim karty, bez signálu operátora nebo bez kreditu. Další výhodou je, že v případě přetížení operátorů linky v daném kraji se hovor automaticky přesměruje na operátory v dalším kraji ČR a volající je ihned a bez čekání odbaven. Tísňová linka 112 nám může pomoci nejen v Čechách, ale i při cestování nebo pobytu v zahraničí. Na tísňové lince se pomoci dočkají i cizinci, naši operátoři hovoří i cizími jazyky.

Jak byla tísňová linka 112 využívána v Jihočeském kraji v roce 2020?

 • operátoři HZS Jihočeského kraje na tísňové linky 112 a 150 přijali celkem téměř 130 000 volání. Z toho více než 113 tisíc bylo právě na tísňovou linku 112 (celkový počet volání za celou Českou republiku je za rok 2020 přibližně 2,3 miliónu),
 • nejvytíženější měsíce byly březen, červen, červenec a srpen. V každém z těchto měsíců se počet volání pohyboval okolo 12 tisíc,
 • nejvíce volání na tísňové linky bylo v červenci, a to přes 13 tisíc, nejméně byly tísňové linky v Jihočeském kraji zatěžovány v dubnu, kdy jsme přijali přibližně 5 300 volání,
 • z celkového počtu volání operátoři založili přibližně 18 000 datových vět, které byly v poměru 6,8 tis. pro HZS, necelých 5 tis. pro Policii ČR a téměř 7 tisíc pro ZZS.

Jaké jsou přínosy tísňové linky 112?
V ČR funguje 14 telefonních center linky 112, která jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena,

 • telefonní centra jsou vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112 tak, že volající toto přesměrování nepozná,
 • na tísňovou linku 112 se lze dovolat bez SIM karty a bez kreditu, k dovolání postačí signál alespoň jednoho mobilního operátora.
 • operátoři tísňové linky 112 ze systému identifikují přesnou adresu při volání z pevné telefonní stanice, identifikují telefonního operátora a polohu mobilního telefonu, na monitorech se jim na mapě zobrazí místo události, systém dále umožňuje vzájemné zálohování technologií, nezávislé telefonní spojení, jazykovou podporu, přepojování hlasových kanálů včetně předávání datové věty se všemi potřebnými údaji včetně hlasu na příslušné místo řešené události,
 • hovory na lince 112 jsou odbavovány nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

Jaké systémy se podařilo do technologie tísňové linky zavést?
Technologie tísňové linky 112 již využívá:

 • velký přínos pro efektivní řešení mimořádných událostí znamenalo spuštění Národního informačního integrovaného záchranného systému. Ten umožňuje kvalitnější vytěžení informací od volajícího a následné účinnější vysílání sil a prostředků. Operační důstojníci díky kvalitnějším komunikačním a informačním sítím, které dokonaleji propojují operační střediska složek IZS bez ohledu na to, ve kterém kraji sídlí, mají lepší přehled o řešených událostech,
 • další posun pak znamenalo spuštění systému eCall. Systém eCall je elektronický bezpečnostní systém, který v případě vážné dopravní nehody automaticky zavolá operátora tísňové linky. I když bude posádka vozu v bezvědomí, systém bude okamžitě informovat záchranáře, kde se nehoda přesně stala. Kromě zajištění vyslání pomoci na místo předává centrum linky 112 informaci o nehodě do jednotného systému dopravních informací a tím snižuje riziko vzniku následných nehod a kolon.
 • loňskou novinkou pak bylo zavedení lokalizačních SMS formátu Advanced Mobile Location (AML), které v praxi vypadají tak, že při vytočení jednoho z tísňových čísel (112, 150, 155, 158), vyšle chytrý telefon operátorovi nejpozději do 25 sekund automaticky zprávu s přesnou polohou. Tato poloha se operátorovi automaticky zobrazí na monitoru v mapě.

Co je na lince 112 zajímavého?
O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla Rada Evropských společenství již v roce 1991,

 • až do roku 1998 byl na lince 112 přesný čas,
 • od roku 2003 funguje tísňová linka ve všech telefonních sítích (do této doby byla linka funkční pouze v mobilních sítích),
 • ostrý provoz byl v České republice zahájen v dubnu 2004 v call-centru HZS hl. města Prahy při pořádání mistrovství světa v ledním hokeji,
 • od roku 2005 tísňová linka funguje ve všech čtrnácti krajích České republiky,
 • jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v současnosti slouží nejen více než půlmiliardě občanů ze všech 28 členských států Evropské unie, ale je zavedeno také vně unii v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu,
 • v Andoře je číslo 112 tísňovou linkou horské služby,
 • linka 112 není v Evropě zavedena v Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Makedonii, Moldavsku, Rusku a Srbsku,
 • ve většině států včetně ČR funguje číslo 112 společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání,
 • naopak jediným tísňovým číslem je číslo 112 v Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a na Islandu, Kypru a Maltě,
 • hovory jsou přijímány policií nebo hasičským sborem, v některých státech orgány civilní ochrany (Lucembursko, Slovensko), speciální státní organizací (Finsko, Rumunsko, Bulharsko) nebo speciálními call-centry telekomunikačních operátorů (Irsko, Řecko, Švédsko, Spojené království).

Kdy volat linku 112?
Pokud potřebujete pomoc hasičů, v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více záchranných složek,

 • při cestách do zahraničí,
 • pokud si v krizi nedokážete vzpomenout na jiná tísňová čísla nebo si nejste jisti,
 • linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky,
 • linka 112 je v ČR universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby.

Jak volat na linku 112?
Myslete především na to, že pro operátory tísňové linky je velmi důležité, aby získali základní údaje o události, kterou chcete ohlásit,

 • zachovejte rozvahu a klid,
 • pokud se Vám ozve operátor jiné složky, než jste chtěli volat, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné tísňové číslo. Vaše ohlášení události bude zaznamenáno a okamžitě předáno příslušné složce,
 • sdělte, co se stalo, kde se událost stala, nahlaste své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
 • klidně odpovězte na doplňující otázky operátorů, jsou nezbytné proto, aby mohli co nejlépe vyhodnotit vaši situaci a co nejrychleji a nejefektivněji pomoci,
 • nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.
 
 

zdroj, foto: HZS Jihočeského kraje

Sdílejte

Líbí
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x