Na Orlíku se uklidilo přes 30 tun odpadu

Zhruba čtyři stovky dobrovolníků sbíraly v sobotu na 45 místech kolem celé vodní nádrže Orlík odpadky, které byly dříve schované pod hladinou. K úklidu se využil stav, kdy je přehrada upuštěna kvůli přestavbě lodního výtahu. Sobotní akce byla poslední, která se před opětovným napuštěním Orlíku konala.

Hladina nádrže Orlík je nyní zhruba o sedm metrů níže, než bylo v minulých letech v tuto dobu obvyklé. Voda se kvůli stavebním pracím prakticky vrátila do původního koryta Vltavy a nad vodu se kromě míst zanesených odpadky dostaly také jezy, zbytky elektrárny nebo mosty, které desítky let zůstávaly skryty u dna nádrže.

Na obnažených březích nádrže leží odpad, který byl dříve schovaný pod hladinou. Cílem dobrovolnické akce bylo využít času do opětovného napuštění přehrady a odstranit co nejvíc věcí, které do přírody nepatří.

Asi tři desítky lidí uklízeli od devíti hodin také na lokalitě Štědronín-Plazy na Písecku, dorazil tam i ministr zemědělství Miroslav Toman. Sám dostal od pořadatelů pytel, rukavice a vydal se po břehu sbírat odpadky. Práci věnoval asi 40 minut.

„Je to akce, která byla naposledy před 16 lety. Děkuji dobrovolníkům, že přišli ve svém volnu, aby přiložili ruku k dobrému dílu. Jsem přesvědčen, že nám to voda a příroda vrátí, a že si tuto naši péči zaslouží. Zároveň bych apeloval na ty spoluobčany, kteří navštěvují tuto nádhernou vodní nádrž a neuklízí po sobě, aby tak pro příště učinili. Jde přeci o životní prostředí nás všech,“ podotkl přímo z břehu Orlíka ministr Toman.

Akce se zúčastnil také generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala a Ondřej Veselý, místopředseda ČSSD, kteří závěrem poděkovali všem dobrovolníkům za jejich účast na dnešní akci.

Dobrovolníci se poprvé do úklidu Orlické přehrady pustili 5. února, šlo především o zaměstnance povodí, rybáře a ochránce, kteří odpad sbírali na hůře dostupných místech. Sobotní akce byla větší, účastnila se jí široká veřejnost. Účastníci prvního únorového úklidu sesbírali hrubým odhadem asi 200 stolitrových pytlů odpadků a k tomu přibližně 30 tun objemného odpadu.

Dobrovolníci uklízeli břehy Orlíku zhruba do sobotních 14:00. “Dneska je to hlavní akce, protože jsme na nižších partiích. Počítáme, že v dubnu potom rámci akce Uklidmě svět, ukliďme Česko se to může uspořádat ještě jednou, ale to už bude sběr na vyšších partiích, protože hladina do té doby nastoupá,” řekl v sobotu generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Kvůli poklesu hladiny Orlické přehrady se v minulých měsících dostaly nad hladinu jezy, zbytky elektrárny nebo mosty, které desítky let zůstávaly skryty u dna nádrže.

Více o jezu na dně Orlíku v článku zde:

Jez Nový mlýn na dně Orlíku
Jez Nový mlýn na dně Orlíku

Orlická přehrada je největším vodním dílem v ČR. Stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala až do roku 1961. V minulosti prošla přehrada mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly povodně v letech 2002 a 2006.

 

Sdílejte

Líbí
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x