Senovážné náměstí čeká architektonická soutěž

Senovážné náměstí patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích. S hledáním jeho optimální funkce a vzhledu se město opakovaně potýká už od konce 60. let 20. století. S odkazem na územní a strategický plán proto vyhlásilo architektonickou soutěž, která by měla nalézt novou podobu odpovídající současným trendům v evropských městech. Hlavním smyslem soutěže by měla být především obnova veřejných prostranství, ale také možnost případné dostavby náměstí.

foto: město České Budějovice

Od účastníků soutěže se očekává analýza současného stavu, definování problémů, hledání potenciálu a návrh koncepčního řešení, které zohlední požadavky uvedené v soutěžním zadání.

„V něm město zmiňuje především požadavek na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, vybudování podzemního parkoviště a úpravu celého prostranství od budovy muzea až k poště. Mělo by jít o prostor, který nabídne komplexní urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní řešení a stane se vyhledávaným a příjemným místem pro místní i návštěvníky. V ideové části soutěže pak účastníci prověří možnosti případné dostavby náměstí a stanoví regulaci pro novostavbu objektu Alšovy jihočeské galerie,“ uvedl 1. náměstek primátora Juraj Thoma.

Výsledkem soutěže bude výběr vítězného návrhu a zároveň širokého týmu architektů, projektantů a dalších specialistů, kterému město zadá dopracování všech projektových fází, vedoucích k realizaci celého záměru. Tento tým by měl zohlednit i požadavky významných veřejných institucí a soukromých subjektů sídlících na náměstí a v jeho okolí. S ohledem na předpokládanou výši investice je v zadání také požadavek na etapizaci záměru a předpokládá se i možnost využití evropských dotačních fondů.

V soutěžní porotě zasednou renomovaní nezávislí odborníci z oblasti architektury a urbanismu, profesoři Jan Jehlík a Vladimír Krátký, dále architekti Michal Fišer, Pavel Nasadil a Tomáš Jiránek, Luboš Zemen a Jiří Brůha. Závislou část poroty pak tvoří zvolení zástupci města napříč politickým spektrem, konkrétně náměstci primátora Juraj Thoma, Viktor Vojtko, Ivo Moravec, Petr Holický, dále radní Andrea Nádravská a zastupitel Michal Šebek. K hodnocení návrhů byli přizvání i zástupci Jihočeského kraje, náměstek hejtmana Pavel Hroch a vedoucí odboru kultury a památkové péče Patrik Červák. Toto složení poroty by mělo garantovat kvalifikovanou shodu nad vítězným návrhem.

České Budějovice u svých investic dlouhodobě usilují o výběr nejvhodnějšího návrhu formou architektonických soutěží. Ze soutěže vzešla na přelomu tisíciletí například dostavba objektu radnice na náměstí Přemysla Otakara II., Dlouhý most, v posledních letech se zrealizoval park 4Dvory a oceňované komunitní centrum Máj.

„V tomto volebním období proběhly soutěže na rekonstrukci kulturního domu Slavie, která už má územní rozhodnutí a v únoru bude mít stavební povolení, dále Domu umění, bytového domu 4Dvory, parku Dukelská, též už se stavebním povolením, prostranství kolem Juvelu, kde se aktuálně zpracovává projektová dokumentace i  soutěž na budoucí podobu Pražské třídy. Vedení města považuje architektonickou soutěž za nejvhodnější a nejtransparentnější způsob zadání veřejné zakázky na významné veřejné stavby,“ dodává 1. náměstek Juraj Thoma s tím, že soutěže samozřejmě nekončí vyhlášením vítězů, ale pokračují v přípravě projektové dokumentace.

Soutěž na Senovážné náměstí je vypsaná jako užší a dvoufázová. Celková částka na ceny a odměny je 3 miliony korun. Zájemci o účast mohou své žádosti doplněné portfoliem referenčních prací podávat na profil zadavatele do 16. listopadu 2021. Z nich bude vybráno 8 týmů, které zpracují konkrétní návrhy. Ty budu veřejnosti představeny v polovině roku 2022.

 

zdroj: město České Budějovice

Sdílejte

Líbí
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x