Soutěžní návrhy Senovážného náměstí budou k vidění v radnici

Zahajovací vernisáž se uskuteční v pondělí 26. září od 17.00 hodin v radniční výstavní síni. Soutěžní návrhy nové podoby Senovážného náměstí od 8 účastníků včetně vítězů budou vystaveny do 8. října 2022.

Vizualizace: Pavel Hnilička Architects+Planners

foto: město České Budějovice
foto: město České Budějovice

Senovážné náměstí patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství města. V současnosti ale neslouží zcela funkci náměstí, protože stávající urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití nepodporuje. S odkazem na územní a strategický plán proto město vyhlásilo architektonickou soutěž, která zohlednila současné urbanistické tendence, včetně adaptace na klimatickou změnu.

V soutěži  vyhrál návrh od ateliéru Pavel Hnilička Architects+Planners. Hlavním smyslem bylo nalézt nejlepší urbanistické a krajinářské řešení prostoru s požadavkem na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, s kapacitním podzemním parkovištěm i následnou úpravou celého prostranství od budovy Jihočeského muzea až k poště. V ideové části soutěže se pak prověřila možnost případné dostavby náměstí a stanovení regulace pro novostavbu objektu Alšovy jihočeské galerie.

Na vítězném návrhu spolupracovali architekti Pavel Hnilička, Antonín Topinka, Jan Pačka a Marie Záhorová. Na druhém místě se umístil Ateliér 111 a na třetím studio Projektil architekti. Odměny v soutěži získalo dalších pět ateliérů, které byly vybrány z celkem třiceti uchazečů. Soutěž byla vypsána v souladu se standardy České komory architektů a doporučením strategického dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky.

„Porota u vítězného návrhu ocenila především jasné, přehledné a funkční členění náměstí na jednotlivá prostranství se zpevněnými a nezpevněnými plochami přiměřené velikosti, které krajinářsky dotvářejí okruh parku Na Sadech. U  Jihočeského muzea se navrhuje rozsáhlý travnatý prostor obklopený vzrostlými stromy. Kolem odkrytého Mlýnského náhonu se pak umisťuje menší zpevněná plocha náměstí s velkou možností různého využití pro trhy, kulturní nebo sportovní akce, a to v průběhu celého roku. Podzemní parkoviště je navrženo zhruba ve dvojnásobné kapacitě a mohlo by odlehčit parkování v historickém centru města,“ uvedl 1. náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že vítězný návrh odhlasovali členové poroty jednomyslně.

zdroj: město České Budějovice

Sdílejte

Líbí
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
0
Chcete zanechat komentář?x