Strakonickou ul. začne ŘSD opravovat už v pátek 22. dubna

V pátek 22. 4. 2022 ve večerních hodinách budou zahájeny práce na plánované opravě Strakonické ulice v Českých Budějovicích.

Vozovka v úseku od křižovatky s Pražskou ulicí až po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/20 (tzv. Diamant) už vlivem výrazného zatížení pomalou dopravou vykazuje řadu závad. Příkladem těchto závad může být tvorba trvalých deformací jako jsou vyjeté koleje, tvorba trhlin, ztráta hmoty z krytu vozovky nebo velké množství výsprav.

foto: město České Budějovice

Během následujících zhruba dvou měsíců pak budou všechny zjištěné závady odstraněny. V rámci stavebních úprav dojde k výměně asfaltového souvrství vozovky včetně zesílení její únosnosti použitím aramidových vláken v jednotlivých asfaltových vrstvách. Opravou následně projde i povrch zastávek městské hromadné dopravy.

Samotná oprava komunikace bude rozdělena do osmi etap, během kterých se budou postupně měnit dopravní omezení v závislosti na etapizaci stavby. Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat po polovinách, nebude nutné silnici I/3 zcela uzavírat. Provoz bude po dobu stavby na hlavním tahu veden alespoň jedním jízdním pruhem v obou směrech. Stavební práce, které by mohly působit výraznější dopravní komplikace, budou probíhat převážně o víkendech nebo večerních hodinách tak, aby docházelo k pokud možno co nejmenšímu omezení provozu na silnici I/3.

Úplné uzavírky se budou v průběhu realizace stavby týkat ulic Plzeňská a Suchomelská, a to pouze v rámci dvou ze zmíněných osmi etap.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede opravu komunikace společnost EUROVIA CS, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení na realizaci stavby s cenou ve výši 44,6 mil. Kč bez DPH. 

 

 

Plán etapizace stavby I/3 Strakonická ulice České Budějovice:

Fáze 1. 23.4.2022 – 24.4.2022 (dle DIO etapa 2.)

Frézování vozovky od ranních hodin v úseku cca 98,100 – 98,300 km (pravá polovina vozovky – směr Plzeň) křižovatka Strakonická x Plzeňská ulice. Následuje pokládka asfaltových vrstev a VDZ, které bude dokončené do konce víkendu. Po dobu této fáze bude zrušena autobusová zastávka Strakonická – Obchodní zóna směrem na sídliště Vltava.

Fáze 2. od 25.4.2022 do konce stavby (dle DIO etapa 1.)

Budou zahájeny stavební práce na autobusové zastávce Strakonická – Obchodní zóna směrem na sídliště Vltava. Stávající zastávka bude přesunuta do odbočovacího pruhu k obchodnímu domu Möbelix.

Fáze 3. 30.4.2022 – 1.5.2022 (dle DIO etapa 4.)

Frézování vozovky od ranních hodin v úseku cca 98,100 – 98,300 km (levá polovina vozovky – směr Třeboň) křižovatka Strakonická x Plzeňská ulice. Následuje pokládka asfaltových vrstev a VDZ, které bude dokončené do konce víkendu. Po dobu této fáze výstavby bude zrušena autobusová zastávka Strakonická – Obchodní zóna směrem do centra.

Fáze 4. 2.5.2022 – 14.5.2022 (dle DIO etapa 7.)

Od 10. kalendářního dne výstavby budou probíhat práce v pravých jízdních pruzích na obou stranách vozovky od křižovatky Strakonická x Plzeňská ulice směrem k sídlišti Vltava. Bude probíhat frézování vozovky, lokální opravy obrubníků, výměna stávajících silničních svodidel a pokládka podkladní a ložní asfaltové vrstvy. Od této fáze bude přesunuta autobusová zastávka Strakonická – Obchodní zóna směrem do centra za křižovatku Strakonická x Plzeňská ulice. Zastávka bude přesunuta po celou dobu stavby. Během této fáze bude umožněno odbočení u MÚK Strakonická x Levobřežka.

Fáze 5. 7.5.2022 – 8.5.2022 (dle DIO etapa 7.)

Tato fáze bude prováděna pouze o víkendu. Uzavírka ze 4. fáze bude prodloužena až na konec úseku a nebude možné využívat nájezdové větve MÚK Strakonická x Levobřežka. Bude provedeno dofrézování úseku a pokládka asfaltových vrstev.

Fáze 6. 15.5.2022 – 23.5.2022 (dle DIO etapa 8.)

Během této fáze budou prováděny práce v obou levých jízdních pruzích od křižovatky Strakonická x Plzeňská ulice směrem na sídliště Vltava. Bude provedeno odfrézování a následná pokládka asfaltových vrstev. Na závěr bude provedeno VDZ.

Fáze 7. 24.5.2022 – 30.5.2022 (dle DIO etapa 5.)

Frézování pravých jízdních pruhů od křižovatky Strakonická x Plzeňská ulice po křižovatku Strakonická x Pražská ulice. Následná pokládka asfaltových vrstev a provedení VDZ. Během této fáze bude možné odbočení na křižovatce ulic Strakonická x Pražská.

Fáze 8. 28.5.2022 – 29.5.2022 (dle DIO etapa 5.)

O víkendu proběhne rozšíření (prodloužení) částečné uzavírky až k Pražské třídě včetně obou větví křižovatky ulic Strakonická x Pražská. Bude provedeno frézování vozovky a pokládka všech asfaltových vrstev. Na závěr bude provedeno VDZ.

Fáze 9. 31.5.2022 – 6.6.2022 (dle DIO etapa 6.)

Tato fáze se týká úseku mezi křižovatkou Strakonická x Plzeňská a Strakonická x Pražská ulice a to opravou levých jízdních pruhů. Bude provedeno frézování vozovky, demontáž svodidel a lokální opravy poškozených obrubníků a krajníků. Po těchto opravách bude provedena montáž svodidel a pokládka asfaltových vrstev. Na závěr bude provedeno VDZ.

 

zdroj:  město České Budějovice

Sdílejte

Líbí
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x