Tradiční masopustní koleda

V úterý dne 28. února 2017 v 16.00 hod. již po sedmadvacáté požádají koledníci primátora města o povolení: “ městem České Budějovice jíti a koledu provozovati“.

Trasa průvodu: Od DK Slavie ulicí Dr. Stejskala na náměstí Př. Otakara II.

Již přes čtvrt století je Statutární město České Budějovice pořadatelem této akce a 13 let je odborným garantem a koordinátorem Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Po slavnostním obřadu – předání glejtu na základě „řádného vysvětlení“ žadatelů o udělení tohoto městského privilegia a vzdání úcty představitelům města zatančením masopustních koleček – se koledníci vydají na svou obchůzku městem.
Českobudějovičtí občané opět budou mít možnost vidět typické jihočeské koledy, jak je ještě mohou znát z terénu: růžičkovou z Doudleb a mečovou v podání mužské i ženské části Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit doplněné o hosty koled z Benešova nad Černou a jejich setkání u kašny i koledníky českobudějovických folklórních souborů Furiant a Úsviťáček.

V letošním roce dochází k rozšíření nabídky rozloučení se s masopustním obdobím. Od 18.30 do 22.00 hod. si v KD Slavie („Armáďák“) můžete zatančit při dechové hudbě Šumavanka i se pobavit s koledníky a seznámit se s dalšími masopustními zvyky, na jejichž předvedení není při vlastní masopustní koledě dost času ( např. „vysekávání kop“ v podání Doudlebanu či Pochovávání Masopustu benešovských koled…)

I když veškeré dění spojené s masopustními obchůzkami se bude odehrávat ve vnitřním prostoru českobudějovického náměstí a chodnících přilehlých ulic a i když „ o masopustě“ platí jakýsi nepsaný zákon, že „ mnohé jest dovoleno, trpěno a tolerováno“, žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnost při průjezdu centrem města.
Vzhledem, že nedílnou součástí jihočeských masopustů vždy byli a stále jsou dělostřelci a jejich nepřeslechnutelná děla, prosíme diváky i o respektování jejich „ masopustní tradiční“ hlučnosti.

Pořadatel akce:  
Statutární město České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Historie českobudějovických masopustů

Jak se v Českých Budějovicích slavíval masopust.
Zastavme se krátce u historie českobudějovických masopustů. I za monarchie mělo masopustní veselí v městském společenském kalendáriu své místo. František Rada ve svém díle Když se psalo c. k. uvádí: „ Pak začala plesová sezóna s reprezentačními spolkovými a maškarními plesy, zakončená masopustním maškarním průvodem městem.“ A vzpomíná dál: “Masopust býval v Českých Budějovicích ukončen velkým průvodem maškar odpoledne o masopustním úterku. V ulicích jej vždy očekávalo velké množství lidí. i národní školy měly to odpoledne prázdno, aby děti nepřišly o podívanou. Původně pořádali tyto průvody Němci; jejich průvod vycházel od Zlaté husy ( pozn. již neexistující hostinec na již neexistujícím náměstíčku proti dnešnímu Krajskému úřadu, přibližně v místech Gerbery ); později od hostince U basy ( pozn. také U Váňů, na rohu ulic Matice školské a Komenského).
České maškarní průvody byly pořádány až později a vycházely z hostince na Americe na Palackého náměstí.“
( pozn. ani tento hostinec, oficiálně důsledně nazývaný U Homolků, dnes není; ale přibližně na jeho místě lze navštívit Billu v Pekárenské ulici na severní straně „Palačáku“).
V první polovině padesátých let minulého století se pokusili tento maskovaný průvod (tentokráte od ulice Jeronýmovy Lannovou třídou přes centrum) oživit tehdejší vysokoškoláci organizovaní Jindřichem Peckou.
A poté zase dlouho nic. Po téměř čtyřicetileté odmlce poprvé vyšly městem České Budějovice masopustní koledy o masopustním úterý dne 27. února roku 1990 zcela ve stejném složení jako v roce letošním. Iniciátorem bylo tehdejší Krajské kulturní středisko, oddělení lidové kultury, které ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem, Městem České Budějovice, Městskými kulturními domy a nadšenými obětavými členy souborů Doudleban, Furiant a Úsvit toto obnovení tradice zorganizovalo.
Ale nejednalo se o pouhý maskovaný průvod. Proto také název Tradiční masopustní koleda.
Záměrem bylo „přenést z terénu“ do města kouzlo doudlebských masopustů, přesněji koledních her, a zároveň seznamovat místní obyvatelé s různými typy jihočeských koled.
Stálicemi byla a stále zůstává koleda mládenecká, slaměná a mečová doplňovaná ukázkami různorodosti masek i dílčích obřadů dalších spolukoledujicíh hostů jihočeského regionu. ( Apropos: mečová koleda coby významný a ojedinělý jihočeský fenomén lidové kultury, dnes v regionu uchovávána pouze koledníky z Vyšného-Nakolic u Nových Hradů v rámci jejich masopustní obchůzky a Jihočeským souborem písní a tanců Úsvit, byla v roce 2014 jako první zapsána do nově vzniklého Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.)

odkaz v kalendáři akcí zde: https://www.budejcezadarmo.cz/domains/budejcezadarmo.cz/events/masopustni-koleda-2020/

zdroj: muzeumcb.cz

Sdílejte

Líbí
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x